REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL STUDIOULUI „PILATES HOUSE”

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA AL STUDIOULUI „PILATES HOUSE” Prezentul Regulament de Ordine Interioara („Regulamentul”) al studioului / Pilates House face parte integranta din contractul („Termeni si conditii”) incheiat intre dumneavoastra si Turbocon Auto S.R.L., o persoana juridica romana, cu sediul in strada Boisoara, numarul 15, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5880/2013, CUI RO31606849 („Pilates House” sau „noi”) si reglementeaza accesul Membrilor la serviciile puse la dispozitie de catre noi in Studio, precum si anumite aspecte de conduita sociala in interiorul acestora. Prin acceptarea Termenilor si conditiilor, prevederile Regulamentului intern si Politica GDPR sunt aplicabile de drept tuturor Membrilor (astfel cum sunt definiti mai jos). Membrii trebuie sa respecte intotdeauna Regulamentul, precum si orice alte reglementari, politici sau proceduri afisate pe site-ul www.pilateshouse.ro si/sau in Contul de Membru (astfel cum este definit mai jos) si/sau in interiorul studioului. Toate aceste reguli/ regulamente/ politici/ documente facand la randul lor parte integranta din Termeni si conditii.

  1. Programul de functionare Programul de functionare al Studioului este disponibil pe site-ul www.pilateshouse.ro. Pilates House isi rezerva dreptul de a modifica oricand programul de functionare al Cluburilor, precum si orele de program ale claselor organizate („Clasele”). Modificarile aduse programului de functionare si/sau orele de program ale Claselor vor a fi aduse la cunostinta Membrilor in timp util prin intermediul canalelor de comunicare pentru care Membrii au optat la momentul crearii Contului de Membru. Membrii trebuie sa respecte intocmai programul de functionare al Studiouluir pentru a putea face rezervari la Clase. Programul standard de functionare al Studioului este urmatorul:

Luni – Vineri: 08:00 – 21:00, pauza 14:00 – 15:00

Sambata: 09.00 – 15.00

Duminica: inchis • Zilele libere legale: inchis

Programul de functionare relatii cu clientii:

L – V: 12:00 – 16:00

  1. Dobandirea calitatii de Membru. Accesul in Studio

Calitatea de membru al Studioului („Membrul”) se dobandeste in conformitate cu Termeni si conditii, respectiv prin crearea contului de utilizator („Contul de Membru”) pe site-ul www.pilateshouse.ro . Accesul in Studio va fi permis doar Membrilor si se va realiza pe la intrarea aferenta prin efectuarea check-in-ului de catre instructor.

  1. Rezervarea si anularea Claselor

Participarea la o Clasă este condiționată de o rezervare prealabilă. Rezervarea, anularea , reprogramarea Claselor se va face doar online pe site-ul nostru din contul de client, conform modalităților indicate în Termeni și Condiții.

  1. Raspunderea Membrilor

Fiecare membru al Studioului trebuie sa accepte “Termeni si conditii” , “Regulament intern”, “Politica GDPR” si orice alt reguli si proceduri impuse de studioul Pilates House si afisate pe site si sa isi asume responsabilitatea privind starea sa de sanatate. Prin participarea la clasele Pilates House participantii certifica ca sunt apti medical sa efectueze aceste tipuri de exercitii si certifica capacitatea lor de a efectua exercitiile, Clasele si programele sportive puse la dispozitie de catre noi in Studio, in conditii de siguranta pentru propria persoana. Prin acceptarea “Termeni si conditii” , “Regulament intern”, “Politica GDPR” , implicit a prezentului Regulament, Membrul convine sa exonereze Pilates House de orice raspundere pentru orice vatamare/accidentare suferita de catre Membrul in cauza ca urmare a declararii necorespunzatoare a starii de sanatate/capacitatii de a efectua exercitiile, Clasele si programele sportive puse la dispozitie de Pilates House . De asemenea, Pilates House nu va fi tinuta raspunzatoare pentru vatamarile/accidentarile suferite de Membrii in incinta Cluburilor ca urmare a neglijentei/neatentiei sau nerespectarii de catre acestia a instructiunilor primite din partea instructorilor referitoare la executarea exercitiilor sau folosirea aparatelor sportive.

  1. Vestiarul

Vestiarul si cheia de la vestiar pot fi utilizate numai pe parcursul duratei unei Clase. Membrilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte in vestiarele Studioului. Membrii isi pot pastra toate bunurile personale inchise in vestiare pe durata clasei la care participa si vor pastra cheia in siguranta asupra lor. Membrii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care raman in paza si custodia Membrului pe toata durata sederii in Studio. Nicio clauza din prezentul Regulament si nicio actiune sau declaratie a vreunui prepus Pilates House nu va fi interpretata ca o obligatie a Pilates House de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului, sens in care Pilates House este exonerata de orice raspundere pentru pierderea, deteriorarea (totala sau partiala) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor pe perioada in care acestia se afla in incinta Studioului.

  1. Echipament obligatoriu

Membrii sunt obligati sa poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, colanti, pantaloni scurti, sosete de sport) precum si sa aiba asupra lor prosop personal sau halat. Pilates House nu va pune la dispozitia Membrilor prosoape sau halate pentru zona de dusuri si nici geluri de dus. Este interzisa folosirea aparatelor din Pilates House purtand incaltaminte.

  1. GDPR

Conform Regulamentului 2016/679/UE, fiecare persoana are o serie de drepturi referitoare la modul in care companiile si organizatiile prelucreaz a datele cu caracter personal. Mai multe informatii cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi consultate in Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (Politica GDPR), parte integranta a Termenilor și Condițiilor.

  1. Alte clauze

Spatiul in zona de intrare si sala este supravegheat video, in conformitate cu prevederile privind protectia datelor cu caracter personal, cu scopul de a ne proteja echipamentele din locatie sau in cazul in care vreun client/Membru depune plangere impotriva Pilates House. Imaginile nu sunt publice si nu vor fi folosite decat daca o instanta judecatoreasca considera ca este necesar, restul prevederilor din legislatia privind protectia datelor cu caracter personal ramanand aplicabile.

Fumatul nu este permis in incinta Studioului. Accesul in cadrul Studioului sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substantelor ilegale sau unor altor asemenea substante sau cu substante interzise de lege, explozive, inflamabile, rau mirositoare, arme de orice fel cu sau fara necesitatea detinerii vreunui permis, sau consumul oricaror substante interzise precum si comercializarea/ vanzarea acestora in incinta Studioului, este strict interzisa. Efectuarea unor astfel de actiuni / activitati ca cele de mai sus duce automat la rezilierea unilaterala a contractului de catre Pilates House, interzicerea accesului in cluburi si raportarea incidentelor catre autoritatile competente, iar pretul abonamentului va fi retinut de catre Pilates House cu titlu de daune-interese.

Este interzis accesul Membrilor si participantilor la Clase in Studioul Pilates House cu produse alimentare in caserole/sau alte recipiente ori cu pahare cu apa sau alte bauturi. Membrii pot utiliza bauturi (ex: apa, cafea) in sticle sau recipiente specifice.

Este interzisa Membrilor si participantilor la clase demo comercializarea marfurilor sau serviciilor neafiliate Pilates House in incita studiourilor aceasta considerandu-încălcarea Termenilor și Condițiilor ce poate duce la anularea abonamentului curent fara rambursarea vreunor sume de bani si interzicerea accesului in Studio.

Este interzis Membrilor si participantilor la clase sa inoportuneze sau sa hartuiasca alti clienti Pilates House cu comunicari nesolicitate, cereri de conectare prin mijloace de comunicare, reclame, oferirea de servicii altele decat cele oferite de Pilates House, inclusiv prin oferirea in cadrul sau in afara Clubului de servicii sau indrumari specifice instructorilor de fitness si/sau pilates sau orice alt actiuni de marketing, comunicare sau comerciale neafiliate Pilates House, aceasta considerandu- încălcarea Termenilor și Condițiilor ce poate duce la anularea abonamentului curent fara rambursarea vreunor sume de bani si interzicerea accesului in Studio.

Este interzis Membrilor sa efectueze alte exercitii decat cele recomandate de instructorul de la clasa. Pilates House nu va fi facuta raspunzatoare de orice vatamare survenita ca urmare a executarii altor exercitii decat cele predate de instructorul de la clasa, raspunderea fiind in intregime a participantului la clasa care a savarsit abaterea.

Pilates House isi rezerva dreptul de a-si selecta Membrii. In cazul in care un Membru incalca prevederile Regulamentului intern si/sau ale Termeni si conditii si/sau ale Politica GDPR, precum si/sau reglementarile, politicile sau procedurile, afisate pe site-ul www.pilateshouse.ro si/sau in Contul de Membru, si/sau in Studio, in functie de gravitatea si/sau caracterul repetat al incalcarii, Pilates House va avea dreptul (i) de a suspenda abonamentul Membrului pe o perioada de 15 de zile, ori (ii) de a rezilia unilateral contractul/abonamentul prin transmiterea unei notificari scrise Membrului, caz in care pretul abonamentului va fi retinut de catre Pilates House cu titlu de daune interese. Contractul/abonamentul va fi reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in intarziere si interventia instantelor, in cazul in care Membrul: foloseste un limbaj neadecvat, ofensator sau are un comportament violent fizic sau verbal fata de un alt Membru si/sau angajat al Pilates House, fumeaza in incinta cluburilor, fotografiaza si/sau inregistreaza video incinta cluburilor fara acordul scris si prealabil al Pilates House, prezinta fraudulos un certificat medical in incercarea de a suspenda abonamentul. In toate aceste cazuri, pretul abonamentului va fi retinut de catre Pilates House cu titlu de daune-interese. Membrilor li se interzice utilizarea in interiorul Studioului a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum si orice tip de violenta fizica si/sau verbala, atat fata de ceilalti Membri, cat si fata de personalul Pilates House . Membrii care doresc sa aduca la cunostinta Pilates House orice asemenea evenimente sau sunt nemultumiti de serviciile oferite, trebuie sa transmita pe e-mail pilateshouse@contact.ro sau sa transmita prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire in scris, orice reclamatie, plangere, sesizare in cel mult 15 zile lucratoare de la data evenimentului. Pilates House va investiga faptele semnalate prin toate mijloacele avute la dispozitie (marturii ale martorilor, inregistrari audio , video si alte mijloace de proba) si va reveni cu un raspuns in 30 de zile de la comunicare. Pilates House va aplica toate masurile avute la dispozitie stipulate in Termeni si conditii, Regulament intern , Politica GDPR in functie de concluzia investigatiei respective.

Pilates House isi rezerva dreptul de a modifica, revizui sau completa prezentul Regulament ori de cate ori este nevoie, orice schimbare intrand in vigoare in momentul afisarii Regulamentului astfel modificat pe site-ul www.pilateshouse.ro si/sau in Contul de Membru.

  1. Reguli de acces si de functionare in context medico sanitar sau alte reglementari ale autoritatilor

Pilates House va modifica Termeni si conditiile, prezentul Regulament de ordine interioara, Politica GDPR si/sau orice alte proceduri, reguli in functie de posibile reglementari ale autoritatilor. In cazul in care se constata orice nereguli cu privire la respectarea normelor medico-sanitare aplicabile, este recomandat ca Membrul sa informeze de indata personalul Pilates House.

Regulament intern